Konání 38.ročníku závodu definitivně zrušeno !!!


S lítostí všem oznamujeme, že po zralé úvaze s ohledem na aktuální společenskou situaci i naše realizační možnosti
rušíme konání letošního 38.ročníku závodu v původně stanoveném termínu konání 13. června 2020 .Je to poprvé za celou historii dubáka, kdy se nebude závodit. Ale věříme, že není všem dnům konec a zase se všichni společně setkáme na startu. Zvažujeme i organizaci v náhradním termínu (cca září) a pokud by tato představa nabyla reálných obrysů, budeme včas informovat. Jinak snad na rok to už bude zase jistota!

Přejeme všem dobrou náladu a pevné zdraví.

COVIDU ZMAR !!!